Hvem har demens?

Ta en titt på bildet under. Hvem av de to tror du har demens? 

illustrasjonsbilde

Vanskelig? 

Det er ingen klare fysiske tegn som viser at noen har demens. Det er ikke meningen av du skal diagnostisere kunder, men det er viktig å være klar over utfordringer sykdommen kan gi i ulike situasjoner. Mange av de symptomene er felles for andre helseproblemer, men rådene vi skal gi dere her er gode uansett årsak.

Vanlige symptomer på demenssykdom er dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og planlegging, personlighetsendring og passivitet. For å få en demensdiagnose kreves det at symptomene har vært tilstede i minst seks måneder. Demens utvikler seg gradvis og prosessen kan vare fra noen få år til flere tiår. Det er store individuelle variasjoner i hvor raskt sykdommen utvikler seg.

Tidlige tegn på demens kan være:

 • hukommelsessvikt som påvirker arbeidsevnen
 • problemer med å utføre vanlige, dagligdagse oppgaver
 • språkproblemer, særlig med å huske navn på ting eller personer
 • oppmerksomhets- og konsentrasjonsproblemer
 • problemer med å huske tid og sted
 • svekket dømmekraft, for eksempel problemer med økonomi
 • problemer med abstrakt tenkning
 • feilplassering av gjenstander
 • forandringer i humør
 • atferdsendringer
 • tap av initiativ og engasjement