Hva er demens?

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og vi regner med at antallet vil fordobles fram mot 2040.

Demens rammer ikke bare eldre, også yngre personer kan få sykdommen.

Av alle som lever med demens i dag, antar vi at rundt 2100 personer er under 65 år.

Mange tror at demens skyldes alderdom og at man «bare er gammel». Dette er feil.

Demens skyldes sykdom i hjernen og er en fellesbetegnelse for flere hjernesykdommer. Sykdommene kjennetegnes oftest ved hukommelsessvikt, i tillegg til at minst én annen kognitiv funksjon har sviktet, som for eksempel orienteringsevnen. Den største risikofaktoren for å få demens er riktig nok alderdom, men demens er en sykdom.

Mange med sykdommen bor fortsatt hjemme. De fleste ønsker å fortsette sitt liv som før og gjøre hverdagsaktiviteter som å gå på butikken, trene eller gå på kino. På grunn av de utfordringene som følger med sykdommen demens, trenger de som har den å bli møtt med tilrettelegging, forståelse og respekt.

Det finnes foreløpig ingen behandling for demens. Forskning på området har blitt kraftig trappet opp de siste årene, men ennå er det ingen kur.