Du kan gjøre en forskjell!

Husk at med små grep kan du gjøre en forskjell. 

Mennesker som har demens vil få en bedre hverdag fordi du bryr deg og bidrar til et mer demensvennlig samfunn.

Takk for at du har tatt denne opplæringen.

illustrasjonsbilde
Har du spørsmål om demens? Ta gjerne kontakt med våre eksperter på Demenslinjen, telefon 23 12 00 40 eller demenslinjen@nasjonalforeningen.no

Du kan også lese mer på vår hjemmeside.