Demensvennlig samfunn

Informasjon om kurset

Dette kurset er en del av arbeidet for et mer demensvennlig samfunn. Målet er å bidra til at mennesker med demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet sitt. Kurset vil gi deg en innføring i hva demens er, og hvordan du kan gjøre det enklere for en person med demens å benytte seg av din service.
  • Innholdet er laget av Nasjonalforeningen for folkehelsen, en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe demens og hjerte- og karsykdom, og en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.
  • Har du spørsmål knyttet til dette kurset, eller ønsker at noen skal komme til din arbeidsplass for å holde kurs? Ta kontakt med oss på demensvennligsamfunn@nasjonalforeningen.no
  • For mer informasjon om demens, se vår hjemmeside.