Et mer demensvennlig samfunn

Informasjon om kurset

Dette kurset er en del av arbeidet for et mer demensvennlig samfunn.
Målet er å bidra til at mennesker med demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet sitt.

Kurset vil gi deg en innføring i hva demens er, og hvordan du kan gjøre det enklere for en person med demens å benytte seg av din service.

  • Innholdet er laget av Nasjonalforeningen for folkehelsen, en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe demens og hjerte- og karsykdom, og en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.
  • Har du spørsmål knyttet til dette kurset, eller ønsker at noen skal komme til din arbeidsplass for å holde kurs?
    Ta kontakt med oss på demensvennligsamfunn@nasjonalforeningen.no
  • For mer informasjon om demens, se vår hjemmeside.