Scene fra en kassasituasjon

Å forstå og å bli forstått er viktig for alle. Kommunikasjon blir etter hvert en utfordring for personer med demens. Ett av de vanligste problemene er at det blir vanskelig å finne ord, og å oppfatte hva andre sier. Det kan også bli vanskelig å sortere inntrykk hvis det skjer mye på en gang. Det er små grep som skal til, for at en person med demens skal føle seg tryggere som kunde hos deg.

Snakk tydelig

Snakk tydelig, og sakte, og forsikre deg underveis at personen forstår deg. Ikke gi for mange valgalternativer, det kan bli forvirrende for personer med demens.

Lytt med godvilje

For personer demens kan det noen ganger være vanskelig å finne de riktige ordene. Lytt med godvilje, og prøv å hjelpe personen med å finne det de er ute etter. Noen ganger kan det være enklere å beskrive bruken enn å huske ordet. For eksempel kan personen huske at man trenger noe til å ha blomster i, fremfor ordet vase.

Finn et passende sted

Mye støy, andre kunder og lyseffekter vil ha negativ påvirkning, og være ekstra masete for personer med demens. Hvis du har mulighet, finn gjerne et rolig sted for å avklare behovet til kunden.

Bistå med å finne veien

Personer med demens har ofte trøbbel med å orientere seg, både tid og sted kan være vanskelig. Bistå med å finne veien. Jobber du som taxisjåfør er det fint om du forsikrer deg om at personen kommer seg inn dit hun eller han skal.

Finn frem varer

Hjelp kunden med å finne spesifikke varer, fremfor å peke i riktig retning. I mange butikker bytter varene plass, eller det kan være vanskelig å huske hvilke matvarer som hører sammen, og det er derfor vanskelig å gå riktig. Vær også oppmerksom på varer som nylig har byttet forpakning, og derfor kan være vanskelig å «kjenne igjen»

Hjelp til å håndtere penger

Hvis kunden spør om hjelp til å håndtere penger, så er det bra å hjelpe. Hvis det dreier seg om sedler og mynter, tell dem gjerne sammen med kunden, slik at dere sammen er enige om hvor mye hun eller han gir fra seg.

Vis respekt

Alle dager er ulike, det gjelder både for personer med demens, og for alle andre. Vis respekt, og vær oppmerksom på at du ikke alltid blir gjenkjent av en person med demens. Henvend deg til personen som kommer for å gjøre en handel, og ikke bare til den som følger. Det føles godt for personen å bli sett selv om han eller hun ikke alltid kan svare.