Et mer demensvennlig samfunn

Hvorfor trenger vi et mer demensvennlig samfunn?

Over 100 000 mennesker i Norge har demens. Mer enn halvparten av disse bor i sine egne hjem. I årene som kommer vil stadig flere få demens. Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet fordi samfunnet rundt dem ikke er tilstrekkelig tilrettelagt. Med enkle tiltak kan personer med demens fortsette med sine hverdagsaktiviteter og være en del av lokalsamfunnet.

Ved å ta denne opplæringen håper vi hos Nasjonalforeningen for folkehelsen at du blir mer bevisst på hva demens er, og vi håper at du blir mer bevisst på hvordan å gjøre hverdagen bedre for personer med demens og deres pårørende. Tusen takk for at du er med på å skape et mer demensvennlig samfunn. 

illustrasjonsbilde
illustrasjonsbilde
Denne opplæringen passer for mange yrkesgrupper. Her ser du en representant fra Biblioteket i Tromsø, og en taxisjåfør fra Gloppen, som begge har gjennomgått opplæringen.

Innholdet i kurset er laget av Nasjonalforeningen for folkehelsen, som er en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe demens og hjerte- og karsykdom. Organisasjonen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.